Missie Onderwijs Revaliatiecentrum Pulderbos

prefab5

Als buitengewoon onderwijs type 5 staan wij voor kwalitatief onderwijs op maat voor ELKE leerling binnen hun behandelprogramma op een pedagogisch en maatschappelijk verantwoorde wijze.

We willen leerlingen hierbij positieve, groeigerichte leerervaringen bieden, rekening houdend met hun beperkingen en mogelijkheden zodanig dat elke leerling zichzelf kan (her)ontdekken in Onderwijs Revalidatiecentrum Pulderbos.

Revalidatiecentrum Pulderbos