Over Limmerik

Respijthuis Limmerik is ontstaan uit een behoefte om de complex medische zorg van kinderen en jongeren tijdelijk over te nemen van gezinnen die even op de “pauzeknop willen drukken” en waarvoor er buiten de dichte familiekring geen opvang mogelijk is.

Respijthuis Limmerik

Respijthuis Limmerik wil een plaats zijn waar kinderen met een complex medische zorgbehoefte terecht kunnen, kinderen die met de beste zorgen thuis omringd worden maar die voor slapeloze nachten zorgen, die continu toezicht vragen, die een moeilijke en uitzonderlijke verzorging vragen.

In de medische wereld is er de laatste 50 jaar heel wat vooruitgang gemaakt zowel in kennis, technische vaardigheden als behandeling. Te vroeg geboren kinderen overleven dankzij nieuwe technologie en goed uitgeruste neonatale diensten. Kinderen met een complexe hartaandoening hebben meer kansen door betere technieken en kennis bij hartoperaties. Kinderen met een aangeboren of erfelijke aandoening hebben meer kans op een beter leven door nieuwe medicatie, meer kennis en betere zorgomkadering. Denk hierbij dan vooral aan epilepsie, kinderkanker, metabole ziekten.

Maar, er is altijd een maar aan een succesverhaal. Jammer genoeg ondanks de vooruitgang en misschien moeten we ook wel durven zeggen ten gevolge van deze vooruitgang, worden we meer en meer geconfronteerd met kinderen en hun familie die met hun leven verder moeten met de gevolgen van een ernstige ziekte.

Een plaats waar kinderen met een ernstige zorgbehoefte terecht kunnen.

Kinderen worden ontslagen uit het ziekenhuis of een revalidatiecentrum en gaan naar huis met een uitgebreide en blijvende zorg voor ouders, grootouders, verzorgers. Ook broers en zussen delen in de zorg. 

Er bestaan al heel wat initiatieven in Vlaanderen om gezinnen te ondersteunen zoals kort verblijf, MFC’s, PAB, thuisverpleging, thuisbegeleiding, scholen met internaten, inclusieve kinderopvang…

Maar toch vallen er nog gezinnen uit de boot voor wie het moeilijk is om verantwoordelijkheid aan derden te geven omdat de chronische medische zorg en het toezicht te complex is.

Je moet verhuizen, broers en zussen vragen ook wel eens aandacht, je bent nog nooit met vakantie geweest, de nachten zijn zo moeilijk, hij/zij is nog nooit ergens gaan logeren, je kan hem/haar geen moment alleen laten… een professioneel team neemt tijdelijk de zorg over.