Steun ons

Er is veel vraag naar de diensten die het respijthuis biedt. We gunnen het initiatief een langdurig leven. De middelen die Limmerik krijgt van de overheid zijn ontoereikend en dekken slechts een deel van de benodigde omkadering. Limmerik hangt dus in belangrijke mate af van giften en sponsoring. Alle giften worden besteed om de omgeving van de kinderen en jongeren zo aangenaam en veilig mogelijk te maken. Iedere euro maakt dus een wezenlijk verschil. Wil jij ons financieel steunen? Dat kan op verschillende manieren:

Giften

Giften zonder fiscaal attest kunnen op het algemene rekeningnummer Pulderbos-Revalidatiecentrum voor Kinderen en Jongeren vzw BE54 7995 5016 4497.

Stortingen via de Koning Boudewijnstichting

Eenmalige of terugkerende gift (fiscaal attest wordt afgeleverd voor giften vanaf 40€ via de Koning Boudewijnstichting). U ontvangt het fiscaal attest in het eerste kwartaal van het kalenderjaar volgend op het jaar waarin de storting heeft plaatsgevonden.

Legaten

Een legaat is een eenvoudige manier om, in een testament, te bepalen dat goederen of een bedrag aan een erfgenaam of buitenstaander worden toegewezen. Op notaris.be kan u hierover meer informatie vinden.

Alvast een welgemeende dankjewel!