Verblijf

Het is geen evidentie als je zorgenkind voor het eerst ergens anders naar toe gaat. Daarom gebeurt alles stap voor stap.

Wat je vooraf moet weten

Limmerik is een initiatief ondersteund door de Vlaamse Overheid. Er zijn dus enkele voorwaarden verbonden aan een verblijf in Limmerik.

  • Over een periode van 12 maanden kan Limmerik een aanvraag indienen voor een verblijf van maximaal 32 dagen, in korte of langere periodes op te nemen. Een verblijf in een gelijkaardige respijteenheid wordt meegeteld in deze 32 dagen.
  • Er wordt een aanvraag ingediend bij de mutualiteit om een verblijf te motiveren. Er wordt een goedkeuring voor 12 maanden m.a.w. 32 dagen aangevraagd. De maximumleeftijd is 18 jaar.
  • We vragen om alles wat nodig is voor de verzorging en behandeling van je kind mee te brengen. Zo je kind geen dag zonder kinesitherapie kan, kunnen we beroep doen op een zelfstandige kinesitherapiepraktijk uit de buurt. Hiervoor hebben we een voorschrift van je behandelend arts of huisarts nodig.
  • Als je kind ziek is bv koorts, acute infectie, … dan kan het verblijf niet doorgaan. Wordt je kind ziek tijdens een verblijf in Limmerik word je steeds gecontacteerd. Als het kan gaat je kind terug naar huis zo dit niet mogelijk is (bv vakantie weg van huis) wordt na contact met jullie een arts gevraagd voor advies. Bij ernstige of dringende problemen worden de spoeddiensten gebeld en gaat je kind naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis vanwaar verdere verwijzing mogelijk is. 
  • Gedragsproblematiek: Limmerik is een huis met de nodige aandacht voor veiligheidsmaatregelen maar zo je kind omwille van ernstige gedragsproblemen geen moment zonder toezicht kan of als er agressieproblemen zijn, zullen we bekijken of een verblijf in Limmerik nog veilig genoeg is voor je kind zelf, maar ook voor de andere kinderen en het personeel.

Aanmelding

Als je denkt dat je kind in aanmerking komt voor een verblijf, neem je contact op via mail of telefoon. Zo bij dit eerste contact blijkt dat je kind in aanmerking komt voor een verblijf in Limmerik, maken we een afspraak om kennis te maken.  Soms is het nog onduidelijk of Limmerik wel de geschikte omgeving is voor je kind. Dan verwijzen we jullie door of we nodigen je uit voor een gesprek om de mogelijkheden te bekijken.

Zo een verblijf mogelijk is, bezorg je ons een recent medisch verslag en vul je het ‘opnameformulier’ al vooraf in. Tot slot vind je hier nog het document ‘praktische afspraken’ en ‘toestemming gegevens opvragen’. Deze documenten mag u ook grondig doornemen en ons eventueel vooraf bezorgen.

Kennismaking en/of intake

Je wordt steeds uitgenodigd voor een kennismakingsmoment. Zo krijg je de kans om het huis al eens te zien en iemand van het team te ontmoeten. Zo jullie de zorg met Limmerik willen delen maken we tijd voor een intake waarbij we in detail alle zorg en gewoontes overlopen aan de hand van het ‘opnameformulier’.

Opname

Om te starten plannen we meestal voor de eerste keer een kort ‘proefverblijf’ van 2 à 3 dagen vooraleer er een langer verblijf afgesproken wordt. Dan bekijken we of het verblijf meevalt voor je kind maar ook om te kijken of het veilig genoeg is.

Tijdens de opname wordt alles wat er gebeurt genoteerd en hiervan krijg je een verslagje. Zo kan je nalezen wat uw oogappel gedaan en beleefd heeft tijdens zijn verblijf. Je kind kan dan thuis eventueel nog navertellen over zijn verblijf met behulp van de foto’s

Wat breng je mee voor een verblijf?

We hebben checklist opgesteld die je eventueel kan afdrukken en bij de hand houden wanneer je samen met je kind zijn of haar koffer maakt.

Wij nemen de zorg die thuis loopt over en gebruiken daarbij dezelfde middelen die je thuis gebruikt. Om het verblijf in Limmerik te vergemakkelijken en af te stemmen op de thuissituatie vragen we om ons al het materiaal te bezorgen dat we nodig hebben om je kind zo optimaal mogelijk te kunnen verzorgen. Dit gaat vooral over allerlei hulpmiddelen, medicatie, dieet- sondevoeding, eventueel zuurstof,…Zo blijft het voor je kind ook herkenbaar en vertrouwd.

Graag alles goed merken zodat er zo weinig mogelijk vergissingen kunnen gebeuren en we van alle kinderen de kledij, het materiaal en eigen speelgoed goed uit elkaar kunnen houden.