Bednet

Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, toch mee in de klas zitten van thuis uit. Zo zijn ze mee met de les en blijven ze hun vrienden zien.  Door middel van computers en webcams kunnen ze de lessen volgen in de thuisschool. Daardoor kan de leerling in Pulderbos in realtime de leerkracht en medeleerlingen horen, de opbouw van het bordschema volgen, vragen stellen of beantwoorden, kortom actief deelnemen aan de lessen in de thuisschool.

Bednet is een recht voor elk kind. In de mate van het mogelijke en in overleg met de thuisschool kan het onderwijsaanbod vanuit Pulderbos aangevuld worden met lessen via Bednet. Verdere informatie vindt u op www.bednet.be.

Leerlingen die vaak of voor lange tijd afwezig zij door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap kunnen internetonderwijs volgen. Zowel vijfjarige kleuters als kinderen uit het lager en secundair onderwijs komen in aanmerking.

Bednet verbindt het zieke kind live via internet met zijn of haar eigen klas: de klas ziet de Bednetter op het computerscherm achteraan in de klas. Via een camera die het kind van thuis kan besturen kan het kind de lessen volgen en/of met zijn klasgenoten praten.

Belangrijk voor het welslagen van dit afstandsleren is dat alle partners mee achter het opzet staan: de leerling, de ouders, de thuisschool, CLB, de psychopedagogische dienst van het Revalidatiecentrum en onze school. Het afstandsonderwijs kan enkel gestart worden mits akkoord van al deze betrokkenen.

Revalidatiecentrum Pulderbos