Algemeen

In het Revalidatiecentrum kunnen kinderen en jongeren tot 21 jaar terecht voor tijdelijke intensieve revalidatie. Voor een correcte omschrijving van de doelgroepen, verwijzen we u naar de homepagina van deze website.

Gedurende hun revalidatie hebben (vaak leerplichtige) kinderen en jongeren recht op onderwijs. Omdat zij omwille van hun medische problemen en revalidatie meestal niet buiten het domein terecht kunnen, zijn er twee scholen in Pulderbos: een basisschool voor kleuter- en lager onderwijs en een secundaire school.

Beide scholen behoren tot buitengewoon onderwijs type 5, voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of verblijven in een preventorium.

In zeer nauwe samenwerking met het behandelteam van het revalidatiecentrum wordt sterk ingezet op een haalbaar onderwijsprogramma op maat van elk kind.

Artsen, psychopedagogen, kinesisten, logopedisten, ergotherapeuten, de dienst maatschappelijk werk en het persoon van de leefgroep zijn essentiële partners bij elk onderwijsprogramma. Teamwork is de sleutel.

 

Revalidatiecentrum Pulderbos