Nieuwsbrief i.v.m. corona richtlijnen

Nieuwsbrief i.v.m. corona richtlijnen voor alle ouders: lees goed de richtlijnen vooraleer uw kind wordt opgenomen of u uw kind komt bezoeken.

Algemene afspraken

Wordt uw kind binnenkort opgenomen?
Dan laat u een covid19 wisser nemen bij de huisarts. Doe dit zeker 3 werkdagen vóór opname zodat
u het testresultaat tijdig kan laten weten.

Parkeren?
Dat doet u op de parking zwembad, parking speelplaats of op de bosparking. U komt te voet naar de
hoofdingang. Vóór het hoofdgebouw wordt er niet geparkeerd. Hier is enkel een in- en uitlaadzone.

Breng onmiddellijk de leefgroep op de hoogte indien er in uw gezin of gezinsbubbel:

 • Iemand koorts of verkoudheidsklachten heeft
 • Iemand contact gehad heeft met een COVID-19 positieve persoon
 • Iemand positief getest heeft op COVID-19
 • Iemand terugkeert uit vakantie in het buitenland

Contacteer de behandelend arts van patiënt.

Bezoekregeling

 •  Bezoek BINNEN van max. 2 personen tegelijk. Deze 2 bezoekers zijn leden van het kerngezin of grootouders. Alle bezoekers (indien mogelijk ook onder de 10 jaar) dragen bij verplaatsingen in het gebouw een chirurgisch mondmasker. Indien er meer dan 2 bezoekers voor 1 kind zijn, vindt het bezoek buiten plaats.
 • Alle bezoekers die BINNEN komen, worden geregistreerd. Er is tijdens de week permanentie in de inkomhal tussen 8u en 19u. Indien u na 19u op bezoek wil komen (max. tot 20u) dan moet u telefoneren naar het algemeen nummer 03 466 06 10 om binnengelaten te worden. Het kan zijn dat u dus even moet wachten tot er iemand is.
 • Bezoek is enkel toegelaten op de kamer van uw kind. Als er 2 patiënten op 1 kamer verblijven, zoekt de PPD samen met de maatschappelijk werkster een oplossing voor u. Verschillende gezinsbubbels mogen niet samen op de kamer zijn.

Bij voorkeur vinden bezoekjes buiten plaats.

Vanaf 14.00u kan u gebruik maken van de cafetaria. Hierbij dient u de fysieke afstand te bewaren van andere gezinnen. Andere gemeenschappelijke ruimtes zijn niet toegankelijk voor bezoekers. U verlaat ten laatste om 20.00u het revalidatiecentrum. U komt niet op bezoek indien u of één van de andere gezinsleden verkoudheidsklachten en/of koorts heeft.

Mondmaskers

Alle bezoekers dragen altijd een chirurgisch mondmasker.

Op de kamer bij uw kind of buiten mag het mondmasker afgezet worden. Bij verplaatsingen in het gebouw of als er medewerkers de kamer moeten betreden, moet het mondmasker op.

Patiënten boven 10 jaar dragen een mondmasker voor verplaatsingen vanaf leefgroep tot aan therapie en/of school. Binnen de therapie mag het mondmasker afgezet wordt.

(Geen masker bij? Dan koopt u een mondmasker aan bij de registratietafel = 0,5 euro per stuk)

Het is weekend!

 • Max. 2 kerngezinsleden komen het kind binnen halen. U respecteert steeds de afstand van 1,5 meter tussen anderen. Meld je in de leefgroep en wacht op de kamer op briefing van de leefgroep.
 • Het gebouw verlaten, doe je voor Reva 1-2 via de buitendeur aan de snoezelruimte (one-way deur). Reva 3 kan je verlaten via buitendeur aan leefgroep 2.
 • Krijgt je kind of een ander kerngezinslid koorts of luchtwegklachten tijdens het weekend? Neem dan onmiddellijk telefonisch contact op met de leefgroep. 
 • Blijft uw kind tijdens het weekend in Pulderbos? Dan geldt dezelfde bezoekregelingen zoals tijdens de week. Tijdens het weekend gebeurt de registratie van bezoek door de leefgroepmedewerkers.

Terug naar Pulderbos

 • Bij voorkeur kom je op maandagochtend terug (vanaf 8u ben je welkom).
 • Max 2 personen (leden van het kerngezin of grootouders) komen het kind binnen brengen.
 • Meld je in de leefgroep en wacht op de kamer om briefing te doen over het weekend.

Dagrevalidanten

 • Dagrevalidatie kan doorgaan tussen 9u en 17u. We verwachten uw kind 7 uur per dag.
 • Hou de tijd beperkt bij het brengen en halen van uw kind.
 • De symptomen houdt u dagelijks bij. U controleert ook voor andere kerngezinsleden dezelfde
     symptomen.
 • U neemt onmiddellijk telefonisch contact op indien er ziektesymptomen en/of verkoudheidsklachten zijn bij het kind of iemand uit het kerngezin. Ook indien iemand van de gezinsleden hoog-risico contact heeft gehad dient dit vóóraleer u uw kind binnenbrengt, gemeld te worden.. 
 • Hoogstwaarschijnlijk zal de patiënt dan niet op dagrevalidatie kunnen komen.
 • Max 2 personen (leden van het kerngezin of grootouders) komen het kind brengen/halen.
 • U verlaat het gebouw bij voorkeur via de hoofdingang.
 • Houd je aan de bezoekregeling: max. 2 personen tegelijk binnen.
 • Bezoek is enkel buiten (geen mondmasker noodzakelijk) of op kamer toegelaten
 • Pas standaardvoorzorgsmaatregelen strikt toe: regelmatig handen wassen, goede nies– en hoesthygiëne, ventileer ruimtes, draag een mondmasker, houd afstand met anderen
 • Ben je ziek? Blijf dan thuis!