Vrijwilligers en sponsors

Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de behoeften van de kinderen en jongeren proberen al de medewerkers de nodige zorg, aandacht, warmte, onderwijs en begeleiding te geven.

Vrijwilligers zijn een meerwaarde. Ze kunnen extra aandacht geven en zorgen voor extra knuffelmomenten. Zij steken een handje toe bij vele activiteiten: ondersteuning in de klas, met het ziek kind een gezelschapsspel spelen, een uitstapje buitenshuis, paardrijden, voorleesmomenten, extra hulp bij sportactiviteiten, wandelen, fietsen, ....
Al deze extra's kunnen enorm veel betekenen voor de kinderen en jongeren.


Als u iets voelt voor vrijwilligerswerk, dan kan u contact opnemen met Daniëlle Van Aelst voor een bezoekje of een gesprek.
Wij zorgen voor:
- verzekering (zowel arbeidsongevallenverzekering als verzekering burgerlijke aansprakelijkheid)
- uitgebreide briefing en regelmatige contacten met andere vrijwilligers en medewerkers
- de mogelijkheid om mee deel te nemen aan intern georganiseerde studiedagen.

Sommige sympathisanten ondersteunen door financiële sponsoring het Revalidatiecentrum.
Financiële giften kan u storten op het rekeningnummer 000-0000004-04 met de referentie S70160 FVV Pulderbos. Vanaf 40 € ontvangt u daarvoor een fiscaal attest.
Individuele personen, maar ook bedrijven organiseerden bijvoorbeeld al tal van activiteiten waarvan de opbrengst voor Pulderbos was bestemd. Rechtstreekse financiële giften ter ondersteuning van een bepaald project kunnen uiteraard ook. Altijd wordt op voorhand afgesproken waarvoor de sponsoring aangewend zal worden.
Indien u sponsoring overweegt, kan u contact opnemen met Steven hazenbosch.

Revalidatiecentrum Pulderbos