Elektronisch Patiëntendossier

Pulderbos v.z.w. bewaart gegevens van patiënten in het digitale Kliniscs Werkstation van Nexuzhealth. Specifieke informatie over deze toepassing vindt u hier.

Revalidatiecentrum Pulderbos