Doelgroep Respiratoire aandoeningen

Expertisecentrum voor kinderen met respiratoire aandoeningen

Pulderbos is een expertisecentrum voor kinderen met chronische luchtwegaandoeningen. Enkele voorbeelden van respiratoire aandoeningen die we behandelen:

 • mucoviscidose
 • broncho-pulmonale dysplasie
 • astma
 • primaire ciliaire dyskinesie
 • neuromusculaire aandoeningen
 • bronchieëctasieën
 • interstitieel longlijden
 • secundair restrictief of obstructief longlijden

Hoe ziet onze aanpak eruit?

Het accent binnen de behandeling is sterk afhankelijk van de leeftijd en de zorgbehoefte van het kind en zijn omgeving. Het revalidatieprogramma omvat een doorgedreven therapieschema op maat met bijvoorbeeld:

 • een grote nadruk op intensieve, hoogstaande medische zorg door verpleegkundigen, indien nodig dag en nacht (vb. aspiratie, continue monitoring, beademing)
 • dagelijkse ademhalingskinesitherapie
 • de opvolging van ergo, logo en diëtiste
 • begeleiding op psychosociaal en pedagogisch vlak
 • een schoolaanbod op maat
 • een aanbod van sportieve, ontspannende en creatieve activiteiten voor het kind en het gezin
 • teaching en psycho-educatie voor het kind rond (nachtelijke) beademing, aangepaste voeding- of eetgewoonten, leren omgaan met de beperking of aandoening, zelfredzaamheid, vergroten van psychosociale draagkracht...
 • teaching en psycho-educatie voor ouders die de specifieke zorg voor hun kind willen aanleren

Specifieke zorg voor te vroeg geboren baby's

Bij te vroeg geboren baby's zijn de longen nog niet volledig volgroeid en functioneert het maagdarmkanaal nog niet optimaal. Hierdoor kunnen zich ademhalings-, voedings- en spijsverteringsproblemen ontwikkelen.
Pulderbos creëert in dat geval een aangepast klimaat voor kinderen en ouders met ruimte voor specifieke zorg en begeleiding.

Pulderbos blijft beschikbaar

Dagelijkse intensieve behandeling, inspanningsbeperkingen, schoolverzuim en herhaalde en/of langdurige ziekenhuisopnames hebben negatieve gevolgen op de ontwikkeling en deelname aan het maatschappelijk leven. Daarom is het belangrijk dat de kinderen goed opgevolgd worden. En dat we ze de mogelijkheid bieden om steeds opnieuw een beroep te doen op de verschillende zorgprogramma's van Pulderbos.

Pulmo-revaweken

Pulderbos organiseert regelmatig kortdurende opnames voor kinderen en jongeren met respiratoire problemen. In deze opnames van twee à drie weken staat een korte medische observatie en/of behandeling met intensief leerprogramma centraal. De focus blijft op het behandelplan, de kinesitherapie en het leren omgaan met een longaandoening.

Wanneer kan een opname in Pulderbos een oplossing bieden?

Als een ziekenhuisopname te lang duurt en de zorg thuis nog niet kan of nog erg moeilijk is.
Als de klachten ontsporen zonder duidelijke oorzaak.
Als de combinatie van de zorgen en de dagelijkse routine te zwaar wordt.

Wij willen nog graag even jullie aandacht vestigen op onze brochures.

Revalidatiecentrum Pulderbos