Doelgroep NAH

Expertisecentrum voor kinderen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH)

Een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kan het gevolg zijn van een trauma (een verkeersongeval, een val van de trap, een sportongeval,...) maar ook van een ziekte of aandoening (een herseninfectie, hersenbloeding, hersentumor) of zuurstoftekort (verstikking, bijna-verdrinking, hartaandoening,...).

We behandelen kinderen met zowel ernstige als milde hersenletsels. Het functioneren van een kind kan sterk variëren afhankelijk van de ernst, uitgebreidheid en plaats van de hersenschade.

Deze kinderen kunnen in Pulderbos terecht voor:

  • tijdelijke medische behandeling en opvolging
  • interdisciplinaire diagnostiek
  • therapie en onderwijs op maat van hun individuele behoeften

Hoe ziet onze aanpak eruit?

Een eerste observatie- en onderzoeksperiode maakt duidelijk welke hulpvragen en problemen zich stellen. Ons interdisciplinair team stelt vervolgens een dynamisch behandelingsplan op.

Sommige kinderen zijn nog niet volledig bewust bij opname in het revalidatiecentrum. Ze komen naar Pulderbos zodra ze in het ziekenhuis voldoende medische stabiliteit hebben bereikt.

De revalidatie bij kinderen met een verminderd bewustzijn bestaat in eerste instantie uit een stimuleringprogramma waarbij we trachten om via specifieke oefeningen de alertheid te verhogen.

Eens een kind volgoende bewust is en op zijn omgeving reageert, stellen we een nieuw revalidatieprogramma op. De inhoud hiervan hangt af van de gestelde hulpvragen en de ernst van de problematiek van het kind. We volgen de kinderen grondig medisch op.

Na een hersenletsel zijn er vaak lichamelijke gevolgen. Sommige kinderen hebben daarnaast ook minder zichtbare gevolgen zoals bijvoorbeeld geheugen- en concentratiestoornissen, problemen met plannen en organisatie... Deze letsels kunnen een belangrijke impact hebben op het dagelijkse leven.

Professionele revalidatie tracht deze stoornissen te verhelpen, of helpt er op een goede manier mee om te gaan. De bedoeling is dat kinderen zo snel mogelijk opnieuw kunnen aansluiten thuis, op school en in het verenigingsleven. We leggen hierbij een grote nadruk op cognitieve revalidatie en aangepast onderwijs.

Wat bij jonge kinderen?

Bij jonge kinderen met een (mild) hersenletsel merken we de gevolgen vaak pas op wanneer de schoolse en sociale uitdagingen groter worden. Op dat moment is het belangrijk dat we de link leggen met het hersenletsel. Want alleen op die manier slagen ouders en begeleiders erin het herstel en de behandeling correct aan te pakken.

Kinderen met een niet-aangeboren hersenletsel hebben een verhoogde kans op epilepsie. Ook deze doelgroep screenen we systematisch en behandelen we voor epilepsie indien nodig.

Wij willen nog graag even jullie aandacht vestigen op onze brochures.

Revalidatiecentrum Pulderbos