Doelgroep CP

Expertisecentrum voor kinderen met cerebrale parese (CP)

Pulderbos is een expertisecentrum voor kinderen met aan aangeboren hersenletsel of een hersenletsel dat ze hebben opgelopen in hun eerste twee levensjaren (cerebrale parese, CP). Wanneer deze kinderen behoefte hebben aan een periode van interdisciplinaire en intensieve revalidatie- en dat in elke levensfase- kunnen ze terecht in Pulderbos.
Pulderbos richt zich verder specifiek op kinderen met CP die een intensieve revalidatie nodig hebben na een spasticiteitsbehandeling.

Hoe ziet onze aanpak eruit?

Afhankelijk van de hulpvraag en de doelstellingen bieden we elk kind een revalidatieprogramma op maat aan. Voor de kinderen die een spasticiteitsbehandeling hebben gehad, werkt de medische en paramedische omkadering in Pulderbos nauw samen met CP-referentiecentra, in het bijzonder UZ Leuven (campus Pellenberg).

Intensieve motorische revalidatie

De revalidatie in Pulderbos na een spasticiteitsbehandeling omvat een intensief motorisch revalidatieprogramma dat we combineren met het opstarten en implementeren van de juiste hulpmiddelen. We bieden revalidatie na verschillende soorten spasticiteitsbehandelingen:

  • multilevel botulinetoxinebehandeling
  • intrathecale baclofenpomp-plaatsing
  • selectieve dorsale rhizotomie
  • singel event multilevel orthopedische chirurgie

Soms opteren we voor een boost-therapie. Hierbij proberen we kinderen in een korte, maar intensieve revalidatieperiode naar een hoger niveau van functioneren te brengen op het vlak vna motoriek en zelfredzaamheid.

Therapie en onderwijs op maat

Afhankelijk van de hulpvraag van kind en ouders, de doelstellingen en de uitgevoerde ingreep stellen we een individueel therapie- en onderwijsprogramma samen. In dit individuele therapierooster reserveren we steeds ruimte voor de nodige wisselhoudingen. De behandeling vraagt ook regelmatig aanpassingen van hulpmiddelen en van dag- en nachtapparatuur.
We leggen een belangrijk accent op het vergroten van de zelfstandigheid via zelfredzaamheidstraining. We schotelen kinderen situaties uit het dagelijks leven voor, waarin ze stap voor stap inoefenen wat ze op therapie hebben geleerd. Op die manier stimuleren we hen om hun mogelijkheden optimaal te benutten.

Wat gebeurt er na Pulderbos

Ook dan loopt de revalidatie voor deze kinderen verder. Een goede opvolging door het behandelteam thuis en de omkadering op school is dan ook zeer belangrijk. Zes weken na de ontslagperiode plannen we systematisch een evaluatie. Daarna dragen we kinderen opnieuw over aan het betrokken CP-referentiecentrum.

Wij willen nog graag even jullie aandacht vestigen op onze brochures.

Revalidatiecentrum Pulderbos