Aandoeningen van het zenuwstelsel

Kinderen en jongeren met een ruggenmergletsel (traumatische dwarslaesie, myelitis transversa, spina bifida,...) of een beschadiging van het perifere en/of  autonome zenuwstelsel (Guillain-Barré Syndroom, Complex Regionaal Pijnsyndroom,...) kunnen ook voor interdisciplinaire revalidatie in Pulderbos terecht. Via intensieve therapie proberen we zoveel mogelijk functie te herstellen. Verder vinden we het belangrijk om hulpmiddelen aan te reiken om de zelfstandigheid van het kind of de jongere te vergroten.

Wij willen nog graag even jullie aandacht vestigen op onze brochures.

Revalidatiecentrum Pulderbos