Missie, visie en waarden

Onze missie

Afspelen |  Pauzeren |  Stop |  Geluid aan/uit |  Stel volume in |  Spring naar seconde Flash: waarden embedded2
Installeer de nieuwste Flash speler.

Revalidatiecentrum Pulderbos is een toonaangevend interdisciplinair diagnose-, behandel– en expertisecentrum op gebied van revalidatie voor kinderen en jongeren die medische problemen hebben met een belangrijke impact op hun functioneren.

 

Onze visie

Via interdisciplinaire revalidatie op maat streven we naar optimaal herstel, comfort en kwaliteit van leven. Patiënten kunnen rekenen op een wetenschappelijk verantwoorde medisch-specialistische, gedragswetenschappelijke en paramedische behandeling. Dit bieden we aan in een kindvriendelijk, gezinsvriendelijk en pedagogisch verantwoord klimaat.

Aangepast onderwijs wordt zo vroeg mogelijk ingeschakeld.

Kinderen, jongeren, ouders en hun naaste omgeving spelen een belangrijke en actieve rol in de revalidatie. We houden rekening met de draagkracht en de mogelijkheden van de zorgomgeving. We bieden ondersteuning bij het aanleren van zorg en bij het omgaan met de gevolgen van de ziekte of beperking.We begeleiden het aanvaardingsproces. In functie van de re-integratie benadrukken we de kansen en mogelijkheden en streven we naar het vinden van een nieuw evenwicht.

We vervullen een belangrijke schakelfunctie in de zorgcontinuïteit die start vóór opname en verder loopt na ontslag. Samenwerking met, en ondersteuning van het netwerk van zorgverstrekkers en thuisscholen zijn hiervoor essentieel.

Als expertisecentrum participeren we aan binnen- en buitenlandse kennisnetwerken. We bieden ruim kansen voor permanente vorming van eigen medewerkers. We zijn een gewaardeerd opleidingscentrum voor de universitaire ziekenhuizen, het hoger onderwijs en andere vormingsinstellingen.

 

Onze waarden en idealen

-          Respect

We respecteren

×          de eigenheid van de patiënt en zijn familie

×          de deskundigheid van collega’s

×          de waarde van het leefmilieu.

 

-       Enthousiasme

Ons enthousiasme straalt af op de patiënten en stimuleert hen.

Onze gedrevenheid typeert ons en motiveert collega’s.

Onze inzet toont ons geloof in de mogelijkheden van de kinderen en jongeren.

 

-       Verantwoordelijkheid

We krijgen verantwoordelijkheid van ouders en hun kinderen om samen een revalidatietraject af te leggen.

We nemen zelf verantwoordelijkheid om dit zo goed mogelijk te realiseren.

We geven verantwoordelijkheid aan anderen om dit doel te bereiken.

 

-       Aandacht

Soms nemen we zorg van anderen over.

Dikwijls leren we zorg aan.

Altijd speelt onze medische, verpleegkundige en therapeutische zorg in op de individuele behoeften en noden van het kind en zijn ouders.

 

-       Professionaliteit

We vervullen op een deskundige en wetenschappelijk verantwoorde manier onze functie.

We vernieuwen om up to date te blijven.

We innoveren om te excelleren.

 

-       Betrokkenheid

We tonen onze betrokkenheid.

Wij streven naar een optimaal welbevinden van de patiënt.

We behouden het evenwicht tussen professionele afstand en professionele nabijheid.

 

-       Samenwerking

We realiseren een optimale revalidatie door samen te werken met

×          de patiënt, de ouders en de mantelzorgers

×          het netwerk van zorgverstrekkers

×          de beleidsinstanties en subsidiërende overheden.

 

Revalidatiecentrum Pulderbos