Historiek : Pulderbos - Revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren

1939
- start bouw van het preventorium “De Kievit”, een privé initiatief dat onderdak zou
verlenen aan jongens en meisjes met tubercolose
- o.w.v. internationale spanningen werden de werken stilgelegd

1940
- overname van het preventorium door de Christelijke Landsbond tegen Tubercolose - tegen het einde van de oorlog was het preventorium in zoverre klaar dat het de eerste patiënten zou kunnen ontvangen
- de patiënten waren echter geen jonge mutualisten, maar Engelse en Amerikaanse bevrijdingssoldaten

1945-1947
- herstellingswerken (Gasthuiszusters Lier)

1947
- in april kwamen de eerste patiëntjes die in aantal sterk zouden groeien in de komende jaren

1948
- start van het kleuter- en lager onderwijs

1967
-
aanbouw kliniekafdeling voor patiënten met andere aandoeningen dan TBC, o.a. astma en allergie

1972
- aanbouw overdekt zwembad

1983
- dankzij de medische vooruitgang en de mogelijkheden voor een betere thuisverzorging verminderde de behoefte aan preventoria – er werd gezocht naar een oplossing om de leegstaande gebouwen zinvol te gebruiken
- in 1983 werd gestart met aanpassing- en verbouwingswerken voor de oprichting van een revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren met neurologische problemen

1984
- officiële start van de neurologische revalidatie, een samenwerking tussen de Christelijke Mutualiteiten en UZ Leuven. Vanaf de beginfase werd ook samengewerkt met UZ Antwerpen

1987
- start van het secundair onderwijs

1992-1993
- start nieuwbouw voor een revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren met respiratoire problemen (mucoviscidose, astma, allergie, BPD,…)
- 1993: officiële start van de respiratoire revalidatie, opnieuw in samenwerking met CM, UZ Leuven en UZ Antwerpen

2004
- start KRP-werking (kortdurende revalidatieperiodes) – artsen, professionele hulpverleningsnetwerken en ouders kunnen een beroep doen op Pulderbos voor interdisciplinaire revalidatiediagnostiek en professioneel advies. Indien nodig wordt een revalidatieprogramma uitgewerkt in Pulderbos of het bestaande hulpverleningsnetwerk wordt ondersteund met professioneel advies met betrekking tot het vervolgtraject.

2009
- start dagrevalidatie (DR) – kinderen en jongeren voor wie het haalbaar is (geworden) kunnen een dagrevalidatieprogramma volgen

2010-2011 (toekomstverwachtingen)
- start interdisciplinaire adviesgesprekken (IDA)
- Limmerik: respijthuis voor kinderen en jongeren

2012
- start CP vanaf 01.01.2012

Revalidatiecentrum Pulderbos