Ontslag, oriëntatie en re-integratie

De doelstelling van revalidatie is om kinderen en jongeren te re-integreren in de samenleving met een minimum aan veranderingen in hun dagelijks leven. Liefst kunnen ze gewoon terug naar huis en naar hun oorspronkelijke thuisschool, eventueel mits de nodige aanpassingen. Reeds tijdens de revalidatiefase worden kinderen en hun ouders hier op voorbereid.

In sommige gevallen is er nood aan speciale hulp na de revalidatieperiode. Samen met de ouders wordt een hulpverleningsnetwerk opgezet dat hen bijstaat in de zorg voor hun kind. Voor kinderen met een handicap kan een dossier worden geopend bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) door ons multidisciplinair team (erkend door het VAPH). Het gaat dan onder meer over aanvragen voor hulpmiddelen en speciale zorg (thuisbegeleiding, semi-internaat, internaat, kortopvang, …). In samenwerking met het CLB kan een aangepaste school (buitengewoon onderwijs) gezocht en geattesteerd worden.

Ook na het beëindigen van de revalidatieperiode contacteren ouders, artsen en andere hulpverleners Pulderbos regelmatig om advies in te winnen over de behandeling van ex-revalidatiepatiënten. Om hieraan verantwoord tegemoet te komen, organiseren we interdisciplinaire adviesgesprekken (IDA) Bij deze gesprekken betrekken we het kind en zijn ouders, maar ook het bestaande hulpverleningsnetwerk. Op deze manier houden we vinger aan de pols en is er ruimte voor suggesties tot ondersteuning of bijsturing. Ook outreach is mogelijk waarbij experten van Pulderbos  in de thuisomgeving of op verplaatsing gaan. Blijkt dit niet voldoende? Dan kunnen we een kortdurende of langer durende (her) opname overwegen.

Revalidatiecentrum Pulderbos