Logo en PPD

Logo (logopedie)

De logopedisten stimuleren en trainen de spraak-taal- en communicatieve ontwikkeling en zoeken zo nodig naar alternatieve hulpmiddelen (bv. ondersteunende communicatie).
Daarnaast bieden ze een stimuleringsprogramma aan voor de verschillende zintuigen zowel bij kleine kinderen (ontwikkelingsgericht) als bij comapatiënten. Het ondersteunen van de lees- en leerontwikkeling vormt ook een belangrijk onderdeel van hun takenpakket.
Zij spelen ook een belangrijke rol in de begeleiding bij voedings- en slikproblemen.

PPD (psychopedagogische dienst)

De psycholoog of pedagoog volgt het reilen en zeilen van de kinderen binnen een leefgroep. Hoe functioneren ze in groep? Hoe verloopt de verstandelijke ontwikkeling? Ze stellen een diagnose en sturen de behandeling.

Hij/zij coördineert het behandelingsplan d.w.z. het op elkaar afstemmen van therapeutische, schoolse, medische en leefgroepgebonden behandelingen. De psycholoog of pedagoog behoudt het algemeen overzicht.

Indien nodig begeleidt hij/zij de kinderen en/of ouders individueel rond specifieke thema‘s oa. opvoedingsvragen, verwerking handicap, …

Revalidatiecentrum Pulderbos