Situering van het Revalidatiecentrum

In Pulderbos-Revalidatiecentrum voor Kinderen en Jongeren vzw (in het kort Pulderbos) kunnen 96 kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar terecht voor intensieve revalidatie. Het revalidatiecentrum beschikt over een epilepsiecentrum, een afdeling voor respiratoire revalidatie en een afdeling voor neurologische revalidatie. We behandelen kinderen met epilepsie, (chronische) respiratoire aandoeningen en bijkomende problemen, niet-aangeboren hersenletsel, ruggenmergletsel, cerebrale parese, perifeer neurogeen of myogeen lijden. Pulderbos heeft ook oog voor kinderen met psychosomatische of functionele klachten.

Wat mag je verwachten in ons revalidatiecentrum?

Tal van medische behandelingen, therapie en onderwijs, zowel residentieel als in ambulante dagrevalidatie. De duur van het verblijf varieert van één week tot enkele maanden. Alles start met een interdisciplinair adviesgesprek al dan niet gevolgd door een diagnostische weekopname en/of zorgprogramma op maat. De revalidatie gebeurt in een gezinsvriendelijk en aangepast pedagogisch leefklimaat waar we ouders, grootouders, broers en zussen steeds nauw bij betrekken. We doen dit met het oog op een maximale levenskwaliteit voor het kind en zijn gezin.

Professioneel team tot je dienst

De kinderen kunnen voor hun revalidatieprogramma rekenen op een uitgebreid team van arts-specialisten, paramedici, psychologen, orthopedagogen, verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen, opvoedkundigen, maatschappelijk werkers en leerkrachten van onze eigen school. We werken intensief samen met universitaire ziekenhuizen, in het bijzonder met UZ Leuven en UZ Antwerpen. Verder verwijzen algemene ziekenhuizen, huisartsen en andere gezondheids- en welzijnsvoorzieningen (CLB's, CGG's,...) heel wat kinderen naar ons door. Uiteraard kunnen ook ouders hun kind rechtstreeks aanmelden.

Limmerik neemt zorg tijdelijk over

Net naast Pulderbos staat het respijthuis Limmerik. Dit huis ondersteunt de ouders van een vijftal kinderen die een chronische aandoening hebben en die voornamelijk thuis verblijven. In Limmerik nemen deskundige begeleiders de zorg voor deze kinderen gedurende enkele dagen of weken over (max. 32 dagen per jaar). Ouders kunnen ondertussen even op adem komen.

Revalidatiecentrum Pulderbos