De juf vertelt …

Willen jullie graag weten hoe een dagje op de school in Pulderbos eruit ziet? Wij ook! Lees snel het interview met juf Ellen.

Moeten de kinderen een hele dag naar de klas?
“De kinderen komen 's morgens naar de klas maar gaan tussendoor ook oefeningen gaan doen bij de kine, logo of ergo. Nadien komen ze weer terug naar de klas.
Als kinderen te ziek zijn om een hele dag les te volgen, mogen ze ook voor enkele uurtjes komen. Soms gebeurt het ook wel eens dat een kind niet uit bed kan. Dan ga ik een uurtje les geven op de kamer.”

Zitten er veel kinderen in één klas?
“Het is niet zoals bij jullie dat we met twintig of zo in de klas zitten. Hier zijn het allemaal kleine groepjes. Een klasje in Pulderbos bestaat uit maximum 5 tot 8 kinderen.”

Wat wordt er in de klas geleerd?
“Kleuren, rekenen, taal,…. eigenlijk net hetzelfde als bij jullie. De kinderen brengen vaak hun handboeken mee. Deze gebruiken we dan ook in de klas.“

Krijgen alle kinderen dezelfde lessen?
“De juf geeft zoveel mogelijk les voor de hele klas. Soms heeft het ene kind al wat meer tijd nodig dan het andere voor hij het begrijpt. Hierdoor is het vaak nodig om individueel te werken."

Zijn er ook toetsen en huiswerk?
“Ja zeker! Kinderen moeten hier ook huiswerk maken. Op de leefgroep krijgen ze na het vieruurtje tijd om dit te doen. De juffen geven ook regelmatig toetsen. De kinderen krijgen net als jullie trouwens een rapport mee naar huis."

Wat gebeurt er als je je huiswerk vergeten bent?
“Haha! Dat is een goeie vraag! Daar kan ik niet zo direct op antwoorden. Dat zien we dan wel!"

Gaan jullie ook op schoolreis?
“Ja hoor, maar niet alleen op schoolreis. We gaan soms ook naar het toneel, de bibliotheek of op sportdag."

Blijven de kinderen ’s middags eten op school?
“Neen, ze gaan allemaal naar hun eigen leefgroep om daar samen te eten."

Revalidatiecentrum Pulderbos