Organisatie

De basisschool is een school voor buitengewoon onderwijs type 5 (erkend als ziekenhuisschool die onderwijs geeft aan de zieke kinderen die opgenomen zijn in het aansluitend ziekenhuis of revalidatiecentrum).

Alle kinderen die om medische redenen opgenomen zijn in het Revalidatiecentrum volgen naast een zeer intensief revalidatieprogramma ook les in een van de verschillende klasgroepen van de school. Binnen die klassen wordt voor iedere leerling een aangepast schoolprogramma uitgewerkt.

_DSC9541De school organiseert een tiental klasgroepen: enkele voor kinderen met mentaal beperktere mogelijkheden, twee voor onderwijs aan kleuters en enkele klasgroepen voor kinderen die de mogelijkheid hebben om leerstof lager onderwijs te volgen.
Ook al sluit de leerling aan in een leergroep, toch zal er steeds op individuele basis gewerkt worden naargelang de mogelijkheden van het kind.

Revalidatiecentrum Pulderbos