Samenwerking met thuisscholen

Een opname in Revalidatiecentrum Pulderbos brengt heel wat teweeg in het leven van een kind/jongere. Naast de nodige therapieën en medische zorgen blijft school erg belangrijk voor onze leerlingen. We proberen dan ook voor elke leerling een onderwijsprogramma op maat aan te bieden met het oog op een zo vlot mogelijke re-integratie in de thuisschool. Hiervoor is een goede samenwerking en een vlotte uitwisseling van informatie met de thuisschool onontbeerlijk.

De doelstellingen waar we tijdens de opname aan werken, worden in nauw overleg met het behandelteam van het revalidatiecentrum uitgewerkt op maat van elke leerling. De focus ligt daarbij niet per definitie op het bijwerken/inhalen van leerstof. Het onderwijsaanbod kan gericht zijn op observatie, diagnostiek, leren leren, uitwerken van heroriëntatie,... 

Wettelijk gezien heeft een leerling in een ziekenhuisschool recht op 5 lesuren per week. Door onze leerlingen te combineren in leergroepen, trachten we dit aanbod zo veel mogelijk uit te breiden. Uitbreiding kan enkel in nauw overleg met het medisch team en rekening houdend met wat de leerling aankan.

Waar mogelijk kunnen naar het einde van de opname toe re-integratiemomenten voorzien worden. Het kind of de jongere kan dan voor bepaalde activiteiten of voor een aantal onderwijsmomenten terugkeren naar de thuisschool en zijn/haar oorspronkelijke klas. Op deze manier kan de definitieve terugkeer geleidelijk voorbereid worden.

Bent u leerkracht… klik hier voor meer info over onze samenwerking.

 

Revalidatiecentrum Pulderbos