’t Pinegeltje

‘t Pinegeltje is de verzamelnaam voor: speelo-, video-, biblio-, medio- en knutselotheek.

Kinderen en jongeren kunnen er allerlei materialen ontlenen, maar ook komen spelen, video‘s bekijken etc. Ook kunnen er activiteiten georganiseerd worden voor groot en klein. Dit kan zowel zéér klein als zéér grootschalige activiteiten zijn.

Via afspraken met de leefgroepen kunnen ook ouders en/of bezoek de spelotheek op een woensdagnamiddag komen bekijken mits de verantwoordelijke aanwezig is.Spelotheek

Ouders kunnen speelgoed meenemen of ter plekke blijven. Op deze manier proberen we ouders een alternatief te bieden om samen met hun kinderen de namiddag zo gevarieerd mogelijk door te brengen .

Revalidatiecentrum Pulderbos