(Re-)integratie

Elke opname in het Revalidatiecentrum is tijdelijk. Gedurende de hele opname vormt (re-)integratie dan ook een belangrijk aandachtspunt.

Voor een aantal kinderen en jongeren wordt het onderwijsniveau van vóór de opname verder gezet. Het is dan de bedoeling dat zij na hun opname terugkeren naar hun oorspronkelijke school ( de thuisschool, waarmee we dan nauw samenwerken tijdens de opname).

Voor een aantal kinderen en jongeren dient te worden nagegaan op welk niveau zij na de revalidatie kunnen functioneren. Daarbij moet het onderwijsniveau soms aangepast worden aan de mogelijkheden van de leerling. In samenspraak met het behandelteam van het Revalidatiecentrum wordt een re-integratietraject uitgestippeld op maat van de leerling.

Revalidatiecentrum Pulderbos