Interessante links

Bednet zorgt ervoor dat kinderen en jongeren die tijdelijk niet naar school kunnen, de les in hun klas live kunnen volgen, van thuis uit (synchroon internetonderwijs). Leerlingen die langdurig of regelmatig afwezig zijn door ziekte, operatie, ongeval of zwangerschap, zijn zo mee met de les en blijven in contact met hun vrienden.
Materiaal en begeleiding zijn gratis voor gezin en school.

Bednet logo

Platform van onderwijs aan zieke leerlingen in Vlaanderen verenigt een aantal organisaties die samen streven naar goede onderwijsmogelijkheden voor zieke leerlingen. 

PoZiLiV logo

S&Z is een vrijwilligersorganisatie die gratis en individueel lesgeeft aan zieke kinderen en jongeren. Deze leerlingen kunnen door een ziekte, een ongeval of een heelkundige ingreep, tijdelijk niet naar school. 

De vereniging bestaat sinds 1982 en heeft autonome afdelingen (VZW’s) in elke Vlaamse provincie en Brussel.

 • Ministerie van Onderwijs: Omzendbrief SO/2005/05In deze omzendbrief komen volgende onderwerpen aan bod:
  • TOAH     
  • POAH
  • spreiding lesprogramma
  • aanpassing van het lesprogramma
  • vrijstelling van leerplicht

Home

 • Ziezon: www.ziezon.nl

Ziezon is een Nederlandse organisatie: landelijk netwerk ziek zijn en onderwijs. 
Op hun website is onder andere veel informatie te vinden over verschillende ziektebeelden.

Ziezon

Revalidatiecentrum Pulderbos