Algemeen

Revalidatiecentrum Pulderbos is er voor kinderen en jongeren met een ernstig neurologisch of respiratoir probleem. Het zijn kinderen die een intensieve revalidatie nodig hebben die niet in een acuut ziekenhuis gegeven kan worden.

In het Revalidatiecentrum kunnen kinderen en jongeren tot 21 jaar terecht voor tijdelijke intensieve revalidatie. Het Revalidatiecentrum bestaat uit een epilepsiecentrum-neurologische afdeling en een respiratoire afdeling. In de epilepsiecentrum-neurologische afdeling verblijven kinderen en jongeren die lijden aan een aandoening van het centrale of perifere zenuwstelsel. Veelal gaat het om kinderen met epilepsie of met revalidatieproblemen die het gevolg zijn van een (verkeers)ongeval of ziekte. In de respiratoire afdeling worden kinderen en jongeren opgenomen met bronchopulmonale dysplasia (baby’s waarbij de longen niet goed ontwikkeld zijn door vroeggeboorte), astma, mucoviscidose of andere chronische aandoeningen van de luchtwegen.

Kinderen en jongeren kunnen in het Revalidatiecentrum residentieel (zowel overdag als ’s nachts) of enkel overdag verblijven.

Aan het centrum is ook een school voor kleuter-, lager en secundair onderwijs verbonden waarbij er sterk wordt gewerkt op een zo individueel mogelijk onderwijsprogramma voor elk kind.

Het centrum werkt intensief samen met de Universitaire Ziekenhuizen Leuven en met het Universitair Ziekenhuis Antwerpen.

Gedurende hun opname hebben deze (vaak leerplichtige) kinderen en jongeren ook recht op onderwijs. Omdat zij omwille van hun medische problemen en revalidatie meestal niet buiten het domein terecht kunnen, zijn er twee scholen in Pulderbos: een basisschool voor kleuter- en lager onderwijs en een secundaire school. Beide scholen behoren tot buitengewoon onderwijs type 5, voor kinderen die opgenomen zijn in een ziekenhuis, een residentiële setting of verblijven in een preventorium:
- voor kleuter- en lager onderwijs: Pulderbos – Basisonderwijs (G.V.G.B.O.Ziekenhuisschool)
- voor secundair onderwijs: Pulderbos - Secundair Onderwijs.

Revalidatiecentrum Pulderbos