Logopedie

De logopedisten stimuleren en trainen de spraak-taal- en communicatieve ontwikkeling en zoeken zo nodig naar alternatieve hulpmiddelen (bv. ondersteunende communicatie).
Daarnaast bieden ze een stimuleringsprogramma aan voor de verschillende zintuigen zowel bij kleine kinderen (ontwikkelingsgericht) als bij comapatiënten. Het ondersteunen van de lees- en leerontwikkeling vormt ook een belangrijk onderdeel van hun takenpakket.
Zij spelen ook een belangrijke rol in de begeleiding bij voedings- en slikproblemen.

Revalidatiecentrum Pulderbos