Evaluaties

We laten zoveel mogelijk taken, toetsen en examens van de thuisschool afleggen. Op deze manier houdt de leerling voeling met de manier van ondervragen en is de quotering gelijk aan die van de klasgenoten. Examens en toetsen worden per e-mail naar ons doorgestuurd, afgeprint en ter verbetering ingescand en teruggestuurd. U kan erop rekenen dat wij deze vertrouwelijke documenten op een correcte manier en in alle discretie behandelen. 

De resultaten die worden behaald in Pulderbos mogen en kunnen echter niet vergeleken worden met de resultaten van de thuisschool. In Pulderbos krijgt elke leerling onderwijs op maat: in kleine groep of individueel, in ‘de zone van de naaste ontwikkeling’, met een aangepast tempo en niet altijd met dezelfde (hoeveelheid) leerstof als in de de thuisschool.

De eindbeslissing over het toekennen van een attest of getuigschrift wordt genomen door de klassenraad van de thuisschool. De klassenraad van Pulderbos heeft hierbij enkel een adviserende rol.

De klassenraad voor leerlingen van het secundair onderwijs komt wekelijks samen om de leerlingen te bespreken.

 

Revalidatiecentrum Pulderbos