Revalidatie

Eenmaal de aanmeldings- en intakeprocedure doorlopen is, zijn verschillende opties mogelijk. Ofwel start het kind met een residentiële revalidatie ofwel wordt er geopteerd voor een dagrevalidatie. Deze beslissing wordt genomen op basis van de behandelopties, in nauw overleg met de ouders. In beide gevallen wordt na de diagnostische fase een interdisciplinair behandelingsplan opgesteld, dat met de ouders wordt besproken op therapiedagen. Gedurende de revalidatieperiode wordt dit behandelingsplan regelmatig bijgesteld in functie van de resultaten en de doelstellingen. Naarmate het revalidatietraject vordert, worden de kinderen en hun ouders voorbereid op reïntegratie of eventuele heroriëntatie. Hiervoor kunnen de ouders rekenen op de nodige ondersteuning.

Residentiële revalidatie (RR)

De kinderen en jongeren die worden aangemeld in Pulderbos hebben vaak een complexe medische problematiek. De behandeling van hun aandoening vergt intense medisch therapeutische opvolging en psychopedagogische en sociale begeleiding. Een langer durende, maar tijdelijke residentiële opname (LRP) is dan wenselijk. Pulderbos beschikt over 12 verschillende leefgroepen, die zo goed mogelijk zijn aangepast aan de noden en de belevingswereld van de kinderen die er verblijven. De leefgroep is een veilige thuishaven van waaruit de kinderen naar therapie gaan of naar school vertrekken.

Dagrevalidatie (DR)

Zowel bij het begin van de opname, tussentijds, of op het einde van de revalidatieperiode kan dagrevalidatie aangewezen zijn. De kinderen verblijven dan een hele dag in het revalidatiecentrum, volgen er hun therapie en genieten ook van onderwijs. De kinderen worden gebracht en terug afgehaald door de ouders. ’s Middags eten deze kinderen mee in de leefgroep. ’s Morgens en ’s avonds eten ze gewoon thuis mee.

Kortdurend residentieel programma (KRP)

Het is ook mogelijk dat een kind slechts voor een week wordt opgenomen voor een uitgebreide revalidatiediagnostiek op de neurologische dienst (Kortdurend Residentiële Programma: KRP). Daarna volgt een adviesgesprek voor eventuele verdere behandelopties. Bij kinderen en jongeren met epilepsie of een niet-aangeboren hersenletsel is een regelmatig neurologisch onderzoek in combinatie met een neuropsychologische testing zeer belangrijk, zodat over- of onderschatting van ontwikkelingsmogelijkheden vermeden worden. Ook het verband met leer- en gedragsstoornissen kan worden onderzocht. Zeker op scharniermomenten (overgang kleuterschool – lagere school – secundair onderwijs – studiekeuze), kunnen ouders en CLB beroep doen op Pulderbos ter ondersteuning van hun beslissingen.

Op de respiratoire afdeling kunnen kinderen worden opgenomen die nood hebben aan een twee weken durende revalidatie. In de zomervakantie kunnen ze twee weken worden opgenomen voor de pulmo-reva weken, waarbij medische opvolging, therapie, sport en psycho-educatie hand in hand gaan.

Ook voor kinderen en jongeren met een fysieke beperking ten gevolge van een neurologische of musulaire aandoening organiseren we zomer boo(s)t-camps. We werken er vooral aan zelfredzaamheid en het ontdekken van nieuwe motorische vaardigheden. Er is ruim aandacht voor plezier, sport, crea en andere ontspanningsactiviteiten. 

Interdiciplinaire adviesgesprekken (IDA)

Ook na het beëindigen van de revalidatieperiode contacteren ouders, artsen en andere hulpverleners Pulderbos regelmatig om advies in te winnen over de behandeling van ex-revalidatiepatiënten. Om hieraan verantwoord tegemoet te komen, organiseren we interdisciplinaire adviesgesprekken (IDA). Bij deze gesprekken betrekken we het kind en zijn ouders, maar ook het bestaande hulpverleningsnetwerk. Op deze manier houden we vinger aan de pols en is er ruimte voor suggesties tot ondersteuning of bijsturing. Ook out-reach behoort tot de mogelijkheden waarbij leden enkele experten op verplaatsing advies verlenen. Blijkt dit alles niet voldoende? Dan kunnen we een kortdurende of langer durende (her)opname overwegen.

Revalidatiecentrum Pulderbos