Psychopedagogische dienst

De psycholoog of pedagoog volgt het reilen en zeilen van de kinderen binnen een leefgroep. Hoe functioneren ze in groep? Hoe verloopt de verstandelijke ontwikkeling? Ze stellen een diagnose en sturen de behandeling.

Hij/zij coördineert het behandelingsplan d.w.z. het op elkaar afstemmen van therapeutische, schoolse, medische en leefgroepgebonden behandelingen. De psycholoog of pedagoog behoudt het algemeen overzicht.

Indien nodig begeleidt hij/zij de kinderen en/of ouders individueel rond specifieke thema‘s oa. opvoedingsvragen, verwerking handicap, …

Revalidatiecentrum Pulderbos