Pulmorevaweken 2018

“Pulmo reva weken” een “Boo(s)tkamp"

Het revalidatiecentrum voor kinderen en jongeren biedt tijdens de zomermaanden een kortdurend en intensief ademhalingsrevalidatieprogramma aan voor kinderen en jongeren met een chronische longziekte: mucoviscidose, astma,  primaire ciliaire dyskinesie, broncho-pulmonale dysplasie, immuundeficiënties,… Naast de aandacht die besteed wordt aan dagelijkse ademhalingstherapie is er tijd voor leuke activiteiten: sportieve uitdagingen, creatieve workshops, tal van andere activiteiten en uitjes, met daarnaast de nodige rustmomenten. Het programma wordt aangepast aan de leeftijd en ieders    individuele mogelijkheden. 
De ‘pulmotraining’ is een informatief leermoment waarbij tijd gemaakt wordt om meer te leren over je eigen chronische longziekte. Informatie over de luchtwegen, voeding en gezondheid wordt in spel, therapie en activiteiten verwerkt. Er is plaats en ruimte om vragen te stellen, zorgen en ervaringen uit te wisselen.
 
Een gemotiveerd team met o.a. artsen, kinesisten, verpleegkundigen en opvoedkundigen staat klaar om de kinderen en jongeren te begeleiden en te zorgen voor een medische en kinesitherapeutische evaluatie.
“Kidsweken” 4 t/m 13 juli 2018   Voor kinderen van 8 t/m ca 12 jaar wordt een periode van 10 dagen voorzien (inclusief het weekend).
 
“Jongerenweken” 30 juli t/m 10 augustus 2018 Voor jongeren vanaf 12 à 13 jaar wordt een periode van 2 weken voorzien (inclusief het weekend).
 
We voorzien een extra periode van 16 t/m 27 juli 2018 voor kinderen en jongeren met Pseudomonas aeruginosa indien er voor deze periode voldoende kandidaten zijn.
Belangrijke informatie in verband met ‘kruisinfecties’
 
Deelname aan de kids-en jongerenweken is slechts mogelijk zo het sputum vrij is van bepaalde bacteriën, onder andere Pseudomonas aeruginosa, Achromobacter xylosoxidans. Voor het verblijf is het belangrijk de kulturen van sputum van het laatste jaar te kennen. Afhankelijk van deze resultaten kan het zijn dat een deelname niet mogelijk is. Voor deze kinderen en jongeren is een andere vakantieperiode in het revalidatiecentrum bespreekbaar waarbij ook ruimte en tijd gemaakt wordt voor een intensief  ademhalingsrevalidatieprogramma met aandacht voor spel en ontspanning. In geval van kolonisatie met Burkholderia is een verblijf in het revalidatiecentrum niet mogelijk.

BegindatumEinddatumLocatie
van 04/07/2018 00:00 tot 13/07/2018 00:00 -
van 16/07/2018 00:00 tot 27/07/2018 00:00 -
van 30/07/2018 00:00 tot 10/08/2018 00:00 -
Revalidatiecentrum Pulderbos