Afstandsonderwijs


Via het Tolecom-project (Technologisch ondersteund leren en communiceren) van de school en het Revalidatiecentrum, is het mogelijk om door middel van computers en webcams lessen te volgen in de thuisschool, dit met inschakeling van een digitaal schoolbord in de thuisschool. Daardoor kan de leerling in Pulderbos in realtime de leerkracht en medeleerlingen horen, de opbouw van het bordschema volgen, vragen stellen of beantwoorden, ... actief deelnemen aan de lessen in de thuisschool dus.

Onze school werkt hiervoor intens samen met de vzw Bednet. Deze organisatie wil het afstadsleren op grote schaal ter beschikking stellen van zieke leerlingen.
Meer informatie over Bednet vindt u op hun website www.bednet.be.

Belangrijk voor het welslagen van dit afstandsleren is dat alle partners mee achter het opzet staan: de leerling, de ouders, de thuisschool, CLB, de psychopedagogische dienst van het Revalidatiecentrum en onze school. Het afstandsonderwijs kan enkel gestart worden mits akkoord van al deze betrokkenen.

Afspelen |  Pauzeren |  Stop |  Geluid aan/uit |  Stel volume in |  Spring naar seconde Flash: Persconferentie Tolecom
Installeer de nieuwste Flash speler.

Revalidatiecentrum Pulderbos