Visie op de rol van de school

Tijdens de opname in het Revalidatiecentrum zijn de jongeren aangewezen op onze school om onderwijs te kunnen genieten en om zo te voldoen aan de leerplicht.

_DSC8906Wij willen absoluut vermijden dat jongeren door de medische problemen moeten afhaken in het onderwijs. Naast de medische zorgen in het Revalidatiecentrum voorzien wij daarom steeds een aangepast onderwijsaanbod in klasgroep of individueel.

Waar het kan, willen wij de continuïteit van de schoolloopbaan verderzetten en willen wij werken aan het behoud van het toekomstperspectief van de jongere. Waar noodzakelijk, willen wij uitzoeken in welke vorm van onderwijs of voorziening de jongere met zijn (door ziekte of ongeval) veranderde mogelijkheden na de revalidatie terecht kan.

Naast het aanbod van de passende leerinhouden, is er aandacht voor de totale ontplooiing van de jongere. Er is aandacht voor belangrijke attitudes en waarden: zelfdiscipline, eerlijkheid, enthousiasme, solidariteit, … Samenleven met alle andere jongeren, met welke mogelijkheden ook, in een sfeer van vertrouwen, is een belangrijk gegeven. Zo leren de jongeren elkaar te respecteren en te aanvaarden en worden zij voorbereid op het samenleven in de maatschappij.

School zien wij als een belangrijke schakel in de totale opvoeding. In samenspraak met het gezin, samen met de verschillende diensten van het Revalidatiecentrum en waar mogelijk samen met de thuisschool, willen wij bijdragen aan deze totale opvoeding.

Infobrochure secundair onderwijsMeer informatie vindt u in de informatiebrochure.
Klik op de afbeelding om te openen.

Revalidatiecentrum Pulderbos