Aanmelding

Vooraleer een kind of jongere in Pulderbos terecht kan is een aanmelding noodzakelijk. Ouders kunnen hun zoon of dochter rechtstreeks aanmelden. Meestal gebeurt dit op advies van de behandelend arts van een universitair of algemeen ziekenhuis. Het kan ook via de huisarts, CLB of andere instanties worden aangeraden.

Wanneer je iemand aanmeldt met epilepsie, of aanvallen, neemt u telefonisch contact op met het algemeen nummer 03 466 06 10. Je vermeldt dat het gaat over aanvullen, en dan worden in eerste instantie je naam en contactgegevens genoteerd. Kort nadien zal je worden gecontacteerd door één van de leden van het epilepsieteam. Hierover vind je meer info bij doelgroep epilepsie. 

Je kan ook een mail sturen met vermelding van naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer, zodat iemand van het epi team je kan opbellen om te horen wat je vraag precies is. 

Revalidatiecentrum Pulderbos