Aanmelding

Vooraleer een kind of jongere in Pulderbos terecht kan is een aanmelding noodzakelijk. Ouders kunnen hun zoon of dochter rechtstreeks aanmelden. Meestal gebeurt dit op advies van de behandelend arts van een universitair of algemeen ziekenhuis. Het kan ook via de huisarts, CLB of andere instanties worden aangeraden.

Wanneer u iemand aanmeldt neemt u telefonisch contact op met het algemeen nummer 03 466 06 10. U vermeldt de problematiek of de doelgroep waarop de aanmelding betrekking heeft. Uw naam en contactgegevens worden alvast genoteerd. Ofwel wordt u doorverbonden ofwel wordt u kort nadien gecontacteerd door één van de leden van het betrokken team.

U kan ook een mail sturen met vermelding van naam, geboortedatum, adres en telefoonnummer, zodat u kan gecontacteerd worden. 

Revalidatiecentrum Pulderbos