Duizendpoot

In de duizendpoot-werking worden jongeren vanaf twaalf jaar met een multipele handicap uitgenodigd tot zinvolle, creatieve dagbesteding. Het gaat zowel om product- als niet-productgerichte activiteiten die steeds gericht zijn op wat de jongere reeds kan. Sfeer en motivatie staan immers voorop.

Revalidatiecentrum Pulderbos