Samenwerking met thuisscholen

Er wordt steeds contact opgenomen met de thuisschool. Indien noodzakelijk wordt er een intense samenwerking opgezet, om te werken met dezelfde handboeken, om aan dezelfde leerinhouden te werken, om dezelfde examens af te leggen, …

Waar mogelijk kunnen naar het einde van de opname toe reïntegratiemomenten voorzien worden. Het kind of de jongere kan dan voor bepaalde activiteiten of voor een aantal onderwijsmomenten terugkeren naar de thuisschool, naar de oorspronkelijke klas.
Op deze manier kan de definitieve terugkeer geleidelijk voorbereid worden.

Revalidatiecentrum Pulderbos