In het Revalidatiecentrum Pulderbos loopt de revalidatie het ganse jaar door van maandagmorgen tot vrijdagavond, ook tijdens de schoolvakanties.  
Tijdens de weekends (vrijdagavond tot maandagmorgen) wordt begeleiding voorzien voor die kinderen die om medische redenen niet naar huis kunnen.   
Jaarlijks wordt de revalidatie even onderbroken bij de volgende feestdagen:

  • Pasen: van vrijdagavond tot dinsdagochtend
  • O.H. Hemelvaart: van woensdagavond tot maandagochtend
  • Pinksteren: van vrijdagavond tot dinsdagochtend

Voor de feestdagen die op een vaste datum vallen met name:

  • feest van de arbeid  (1 mei)
  • nationale feestdag (21 juli)
  • O.L.V. Hemelvaart (15 augustus)
  • Allerheiligen  (1 november)
  • wapenstilstand (11 november)

geldt volgende afspraak:

  • zo deze op vrijdag of maandag valt: wordt de revalidatie onderbroken
  • zo deze op dinsdag, woensdag of donderdag valt: loopt de revalidatie verder tijdens het weekprogramma.

 
Met Kerstmis en nieuwjaar kunnen de kinderen naar huis. Hiervoor worden jaarlijks vooraf afspraken gemaakt. 
 
Deze afspraken vindt u hieronder

2019 Feestdag op Thuis Aanwezig in revalidatiecentrum

Pasen
Paasmaandag

zondag 21 april
maandag 22 april
van vrijdagavond 19 april
tot dinsdagochtend 23 april
neen
Dag van de arbeid dinsdag 1 mei neen ja
O.H. Hemelvaart donderdag 30 mei van woensdagavond 29 mei
tot maandagochtend 03 juni
neen
Pinkstermaandag maandag 10 juni van vrijdagavond 07 juni
tot dinsdagochtend 10 juni
neen
Nationale feestdag zondag 21 juli van vrijdagavond 19 juli
tot maandagochtend 22 juli
neen
O.L.V. Hemelvaart donderdag 15 augustus neen ja
Allerheiligen vrijdag 1 november van donderdagavond 31 oktober
tot maandagochtend 4 november
neen
Wapenstilstand maandag 11 november van vrijdagavond 8 november
tot dinsdagochtend 12 november
neen
Kerstmis woensdag 25 december dinsdagavond 24 december
tot donderdagochtend 26 december
neen
Nieuwjaar 2020 woensdag 1 januari 2020

dinsdagavond 31 december
tot donderdagochtend 2 januari 2020

neen
Revalidatiecentrum Pulderbos