In het Revalidatiecentrum Pulderbos loopt de revalidatie het ganse jaar door van maandagmorgen tot vrijdagavond, ook tijdens de schoolvakanties.  
Tijdens de weekends (vrijdagavond tot maandagmorgen) wordt begeleiding voorzien voor die kinderen die om medische redenen niet naar huis kunnen.   
Jaarlijks wordt de revalidatie even onderbroken bij de volgende feestdagen:

  • Pasen: van vrijdagavond tot dinsdagochtend
  • O.H. Hemelvaart: van woensdagavond tot maandagochtend
  • Pinksteren: van vrijdagavond tot dinsdagochtend

Voor de feestdagen die op een vaste datum vallen met name:

  • feest van de arbeid  (1 mei)
  • nationale feestdag (21 juli)
  • O.L.V. Hemelvaart (15 augustus)
  • Allerheiligen  (1 november)
  • wapenstilstand (11 november)

geldt volgende afspraak:

  • zo deze op vrijdag of maandag valt: wordt de revalidatie onderbroken
  • zo deze op dinsdag, woensdag of donderdag valt: loopt de revalidatie verder tijdens het weekprogramma.

 
Met Kerstmis en nieuwjaar kunnen de kinderen naar huis. Hiervoor worden jaarlijks vooraf afspraken gemaakt. 
 
Deze afspraken vindt u hieronder

2018 Feestdag op Thuis Aanwezig in revalidatiecentrum

Pasen
Paasmaandag

zondag 1 april
maandag 2 april
van vrijdagavond 30 maart
tot dinsdagochtend 3 april
neen
Dag van de arbeid dinsdag 1 mei neen ja
O.H. Hemelvaart donderdag 10 mei van woensdagavond 9 mei
tot maandagochtend 14 mei
neen
Pinkstermaandag maandag 21 mei van vrijdagavond 18 mei
tot dinsdagochtend 22 mei
neen
Nationale feestdag zaterdag 21 juli van vrijdagavond 20 juli
tot maandagochtend 23 juli
neen
O.L.V. Hemelvaart woendag 15 augustus neen ja
Allerheiligen donderdag 1 november neen ja
Wapenstilstand zondag 11 november van vrijdagavond 9 november
tot maandagochtend 12 november
neen
Kerstmis dinsdag 25 december vrijdagavond 21 december
tot woensdagochtend 26 december
neen
Nieuwjaar 2018 dinsdag 1 januari

vrijdagavond 28 december
tot woensdagochtend 2 januari

neen
Revalidatiecentrum Pulderbos